“Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir”. Einstein

Atölyelerimiz

YARATICI YAZMA TEKNİKLERİ

Atölye Fiyatı : 1500 TL

Çocuk Kitabı Yaratıcı Yazı Atölyeleri

Türkiye’de çocuk edebiyatını gelişimi ile birlikte çocuk kitaplarına da ilgi oldukça arttı. Bu ilgi artışı ile birlikte çocuk kitaplarının da okunma ve satın alınma düzeylerin de gözle görülür bir değişiklik oldu. Çocuk edebiyatı alanında yazmak isteyen kişilerin kitaplarının yayınlanma olasılıklarını arttırdığını da söyleyebiliriz. Ancak çocuk ve çocuk edebiyatı alanı özel bir uzmanlık gerektiren bir alan olarak karşımızda duruyor. Çocuklar için yazarken çocuğun gelişimi hakkında da bilgi almak onların duygu dünyalarını anlamak gerekiyor. Anlatılacak öykülerinizin olması bunları çocuklara olduğu gibi anlatabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çocuk kitaplarının konusundan, karakter seçimine, zaman ve mekan oluşturulmasından öykü fikrine kadar çocuk dünyasından bir bakışı edebiyat ile bütünleyebilmek gerekiyor.

 

Kur 1. Temel Düzey

Programın Amacı

Bu kurda temel düzeyde yazma becerileri ile teknikleri kazandırılır. Katılımcılar çocuğun gelişimi hakkında bilgi öğrenirken “çocuğa görelik” ve “çocuk kitapları” hakkında bilgi edinirler. Temel düzeyde “öykü oluşumu” konusunda pratik yaparlar. Her oturum 120 dakikadan olmak üzere 3 otururum atölye çalışması yapılır.

Hedef Kitle: Erken Çocukluk Dönemi için resimli öykü yazmak isteyen herkes

Katılımcılara Kazanımı: Temel düzeyde yaratıcı öykü yazma becerileri kazanırlar. Çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı hakkında bilgi kazanırlar.

Katılımcı Sayısı         :  Min :15     Maks:30

Program süresi: Birer gün ara ile 3 Gün 2’şer saat .

Başlangıç ve bitiş tarihi :

Oturum

İçerik

Etkinlik

1.Oturum

Yazmak Nedir?

Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi

Çocuk Edebiyatı ve “Çocuğa Görelik”

Çocuk Gelişimi

Temel Düzey Yaratıcı Yazmak Tekniği

 

Kısa Öykü Çalışması

2.Oturum

Öykülerde başlangıç ve bitiş

Yaratıcılık nedir?

Yaratıcı düşünme stratejileri

Konu belirleme

Gözlem

Öykü çalışması

3.Oturum

Çocuk kitaplarının iç ve dış yapı özellikleri

Çocuk öykülerinde ileti

Öykü Haritası Tekniği ile Öykü oluşturma

Öykü Haritası oluşturma

 

 

Kur 2. Geliştirme Düzeyi

Programın Amacı

Bu kurda temel düzeyde alınan yazma becerileri üzerine katılımcılar öykü oluşturmada üslup ve teknik geliştirirler. 120 dakikadan olmak üzere 3 otururum atölye çalışması yapılır.

 

Hedef Kitle: Erken Çocukluk Dönemi için resimli öykü yazmak isteyen herkes

Katılımcılara Kazanımı: Yaratıcı yazmada teknik öğrenirler, üslup geliştirirler. Öyküde zaman ve mekanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi kazanırlar.

Katılımcı Sayısı         :  Min :15     Maks:30

Program süresi: Birer gün ara ile 3 Gün 2’şer saat .

Başlangıç ve bitiş tarihi :

 

Oturum

İçerik

Etkinlik

1.Oturum

Yeni yazarların öykülerini kontrol etmeleri için yirmi basamak

 

 

Çok Satan 20 çocuk kitabının giriş ve sonuç bölümlerinin tahlili

Öykü İncelemesi

2.Oturum

Öyküde Mekan oluşturma

Öyküde zaman

Öyküde Karakter oluşturma

 

Öykü çalışması

3.Oturum

Öyküde üslup

 

1K 5N Tekniği ile öykü oluşturma

1K 5N Tekniği ile öykü oluşturma

 

Kur 3. Yaratıcı Yazma Düzeyi

Bu kurda temel ve geliştirme düzeyinde alınan yazma becerileri üzerine katılımcılar “fikir üretme çalışmaları” yaparlar. 120 dakikadan olmak üzere 3 otururum atölye çalışması yapılır.

Katılımcılara Kazanımı: Yaratıcı yazmada fikir üretme tekniklerini kullanmayı öğrenirler.

Katılımcı Sayısı         :  Min :15     Maks:30

Program süresi: Birer gün ara ile 3 Gün 2’şer saat .

Başlangıç ve bitiş tarihi :

Sepete Ekle