“Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir”. Einstein

Blog

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Eklenme Tarihi : 02.03.2021 21:58:59

“Çocuklar İçin Felsefe” çocuğun düşünme becerilerini geliştiren ve ne öğrendiğinden ziyade nasıl öğrendiğine odaklanmasını sağlayan bir düşünme eğitimi programıdır.

“Çocuklar İçin Felsefe” çocuğun düşünme becerilerini geliştiren ve ne öğrendiğinden ziyade nasıl öğrendiğine odaklanmasını sağlayan bir düşünme eğitimi programıdır. İngilizce kullanımı Philosophy for Children (P4C) olan Çocuklar İçin Felsefe (ÇİF) çocukların okuduğunu ve dinlediğini anlama, eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme, akıl yürütme, problem çözme ve üst bilişsel becerilerinin gelişimini; empati, işbirlikçi ve özenli düşünme, kendine güvenme, başarısızlıktan korkmama, kendini kontrol ve akademik başarılarını desteklemesi bakımından dünyada 50’den fazla ülkede uygulanmaktadır. Televizyon karşısında geçirilen uzun zamanlar, sosyal medya bağımlılığı, tablet ve bilgisayar oyunlarına bağımlılık çocukların gelişimlerini, öğrenme, merak ve yaratıcılıklarını olumsuz etkilemektedir. Çocuklar için Felsefe çocukların eğitiminde merkeze düşünme ve düşünme üstüne düşünme becerilerini alır. Çocuklar İçin Felsefe’de çocuklar soruşturma topluluğu adı verilen bir grup içerisinde birbirlerine sorular sorarak, birbirlerinin düşüncelerini tartışarak, sorgulayarak öğrenmektedir. Soruşturma topluluğundaki çocuklar yarış içinde değillerdir, birbirlerini yargılamadan düşüncelerini özgürce ifade ederler. Tartışmalarda önemli olan soruya doğru ve herkesin kabul ettiği bir yanıt aramak değildir. Önemli olan çocukların uyaran yoluyla oluşturulan soru üstünde düşünmesi, düşüncelerini uygun yollarla nedenleriyle birlikte, argümanlar sunarak, örnekler vererek, yaşantısıyla ilişkilendirerek ifade etmesi ve süreçte düşüncelerini geliştirmesidir. Karl Jaspers’ın da söylediği gibi “Felsefe yolda olmaktır”. Haydi bu yolda birlikte yürüyelim.